☰ Menu
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie

Poniedziałek 21.01.2019

zaawansowane

Jednostka Ratowniczo Gaśnicza w Sławnie w tym Posterunek w Darłowie

Dowódca
Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Sławnie
w tym Posterunek w Darłowie
st. kpt. Piotr Słupski
tel. (59) 810-53-70 wew.11 ( Sławno )
tel. (94) 314-27-48 ( Darłowo )


Zastępca Dowódcy
Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Sławnie
w tym Posterunek w Darłowie
mł. kpt. Damian Tomczyk
tel. (59) 810-53-70 wew.11 ( Sławno )
tel. (94) 314-27-48 ( Darłowo )


Do zakresu działania jednostki ratowniczo - gaśniczej należy  w szczególności:

1) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
2) dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
3) wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
4) wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
5) wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz
6) w ramach odwodów operacyjnych z zakresu  działań ratowniczo-gaśniczych  JRG Sławno;
7) przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
8) współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
9) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
10) realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;
11) prowadzenie doskonalenia zawodowego;
12) udział w aktualizacji:
a) stanu gotowości operacyjnej,
b) procedur ratowniczych,
c) dokumentacji operacyjnej;
12) udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych.
13) analizowanie stanu wyposażenia jednostki  ratowniczo-gaśniczej i innych jednostek OSP z  ksr-g oraz przedstawienie wniosków w tym zakresie na obszarze działań JRG;
14) współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania JRG;
15) przeprowadzenie inspekcji gotowości operacyjnej OSP na obszarze działania JRG pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
16) bieżące informowanie oficera prasowego komendanta powiatowego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczo-gaśniczych;
17) realizacja  zadań  audytora  wewnętrznego  Systemu  Zarządzania  Jakością  (ISO), a w  szczególności:
a)  przygotowanie planu przydzielonego audytu,
b)  przygotowanie listy pytań audytowych,
c)  dokumentowanie spostrzeżeń i niezgodności wykrytych podczas audytu,
d)  przygotowanie i dystrybucja raportu z audytu,
e)  wyznaczanie osób, które będą uczestniczyć w audycie.


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X