☰ Menu
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie

Poniedziałek 21.01.2019

zaawansowane

Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych

St. technik ds. organizacyjnych
st. ogn. mgr Jolanta Kasicka
tel. (59) 810-53-70 wew. 40
fax (59) 810-63-97 wew. 42

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy  ds. organizacyjnych   należy w szczególności:

1. W zakresie spraw organizacyjnych:
1) realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;
2) organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;
3) opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;
4) prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;
5) organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
6) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy powiatowej przez rzecznika prasowego;
7) przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;
8) opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej;
9) organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostki  ratowniczo – gaśniczej;
10) realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;
11) prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego;
12)  realizacja zadań mających na celu prawidłowe funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością (ISO) a w szczególności:
a) nadzorowanie procedur systemowych;
b) nadzorowanie wykrytych spostrzeżeń i niezgodności w KP PSP w Sławnie;
c) podjęcie działań korygujących;
d) prowadzenie analizy przyczyn powstania niezgodności w KP PSP w Sławnie.

2. W zakresie spraw  archiwizacji:
1) prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj.  przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów.

 

Wytworzył:
Maciej Wojciechowski
Udostępnił:
Ireneusz Czyż
(2011-09-29 10:51:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Słupski
(2017-03-13 09:20:43)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X