☰ Menu
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie

Poniedziałek 21.01.2019

zaawansowane

Stanowisko pracy ds. finansowych

Główny księgowy    
Iwona Narloch
tel. (59) 810-53-70 wew. 25
tel. (59) 810 63 97

Do zadań  samodzielnego stanowiska pracy ds. finansów  należy w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;
2) prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;
3) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej,
b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową,
c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych
d) zapewnieniu terminowego ściągania należności;
4) analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;
5) prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
6) nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej;
7) prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych;
8) sporządzanie list płac i innych należności, prowadzenie zestawień i rozliczeń  wynikających z potrzeb nałożonych odrębnymi przepisami;

 

Wytworzył:
Maciej Wojciechowski
Udostępnił:
Ireneusz Czyż
(2011-09-29 10:49:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Słupski
(2017-03-13 09:24:56)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X